CHÍNH SÁCH CỔNG THÔNG TIN CSDL ĐẤT ĐAI TỈNH LẠNG SƠN (LANGSON.LIS)

1. Mục đích thu thập và phạm vi sử dụng thông tin

LANGSON.LIS có 2 chế độ, một là không yêu cầu người dùng phải đăng ký tài khoản với chế độ này khách hàng có quyền khai thác một số thông tin cơ bản được quy định của pháp luật về quyền được công bố thông tin. Hai là yêu cầu đăng ký tài khoản sử dụng, với chế độ này khách hàng được quyền khai thác một số thông tin chi tiết của thửa đất.

Để đăng ký tài khoản khách hàng cần cung cấp một số thông tin sau: Họ và tên, số điện thoại, mật khẩu truy cập. Phần thủ tục đăng k‎ý này giúp LANGSON.LIS xác định thông tin chính xác của Quý khách hàng nhằm cung cấp quyền sử dụng các chức năng dịch vụ phần mềm. Ngoài ra, những thông tin này sẽ giúp LANGSON.LIS có thể liên hệ để phục vụ Quý khách hàng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của LANGSON.LIS.

Ngoài những thông tin bắt buộc phải cung cấp được đánh dấu *, Quý khách hàng có thể không cần cung cấp các thông tin không bắt buộc khác. Tuy nhiên, những thông tin này sẽ rất hữu ích cho LANGSON.LIS khi thực hiện các dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ, vì thế Quý khách hàng nên điền đầy đủ tất cả những thông tin được yêu cầu trong quá trình tạo tài khoản, đăng ký sử dụng dịch vụ của LANGSON.LIS.

LANGSON.LIS cam kết sẽ chỉ sử dụng thông tin của Quý khách hàng để:

  •    Quản lý và cấp quyền sử dụng các sản phẩm, dịch vụ phần mềm mà LANGSON.LIS cung cấp cho khách hàng.
  •    Liên lạc, gửi thông báo cho khách hàng khi sản phẩm, dịch vụ có sự cập nhật, thay đổi.
  •    Gửi thông báo mời khách hàng đăng ký nâng cấp sản phẩm.
  •    Thực hiện các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ sau bán hàng.
  •    Giải quyết các khiếu nại, tranh chấp

2. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin của Quý khách hàng là dữ liệu đầu vào quan trọng để LANGSON.LIS cung cấp và quản lý quyền sử dụng các sản phẩm, dịch vụ phần mềm, vì thế thông tin khách hàng sẽ được lưu trữ trong suốt quá trình hoạt động của LANGSON.LIS.

3. Quyền truy cập tiếp cận thông tin

LANGSON.LIS cam kết không chia sẻ thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ 3 nào ngoại trừ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của nhà nước. Chỉ cán bộ quản trị hệ thống mới có quyền tiếp cận thông tin của khách hàng.

Thông tin về mật khẩu của khách hàng sau khi đăng ký được mã hóa, chỉ có khách hàng mới có quyền tiếp cận và thay đổi.

4. Phương thức tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Sau khi khách hàng cung cấp thông tin dữ liệu cá nhân để khởi tạo tài khoản, quý khách hàng truy cập vào LANGSON.LIS bằng tài khoản đã đăng ký thành công và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình. Thông tin sau khi được chỉnh sửa sẽ được hệ thống lưu lại thay thế thông tin cũ.

5. Liên lạc với chúng tôi

Điện thoại : 02053.719.836

Địa chỉ: Trung tâm Công nghệ thông tin - Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Lạng Sơn - Số 05, đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.