Cổng thông tin dữ liệu đất đai tỉnh Lạng Sơn
Cổng thông tin dữ liệu đất đai hỗ trợ công dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể tra cứu, khai thác dữ liệu về đất đai trên toàn tỉnh như dữ liệu về quy hoạch đất, dữ liệu về thửa đất.

ỨNG DỤNG

Dành cho công dân, tổ chức và doanh nghiệp

Tải ứng dụng
Tra cứu thông tin đất đai, quy hoạch xây dựng trên thiết bị di động.